Opis

 

Nesumnjivo je da novosadska Sinagoga, prvenstveno zbog skladne lepote njene secesionističke arhitekture, spada među najvrednije objekte Novog Sada. Ovu akustičnu građevinu Novosađani uglavnom vezuju za neodoljive zvuke klasične muzike.

Novosadska sinagoga podignuta je u stilu secesije, kao peta sinagoga u Novom Sadu, između 1906. i 1909. godine. Ona je hram i molitveni dom, otvoren za sve narode sveta, kako je na hebrejskom jeziku ispisano nad ulaznim vratima. Spolja je jednostavno dekorisana žutom klinker opekom, dok je u unutrašnjosti novosadske sinagoge izvedena bogata štuko dekoracija, uz oko 300 kvadratnih metara vitraža u prozorskim otvorima i rozetama.

Na galeriji, na mestu za hor, nalazi se model Jerusalimskog hrama. U parteru, s klupama u četiri reda, kao i na galerijama, mestu odvojenom za žene (muškarci i žene su odvojeni), ova Sinagoga je nekada imala 999, a danas ima oko 700 sedišta.