Opis

Metropolis Arena

Belasica bb

Skoplje, Makedonija


Metropolis Arena, sa površinom od 4.300 m2 i nesvakidašnjom akustikom u višenamenskom prostoru pruža ogromne mogućnosti za organizaciju: sajmovima , velikih korporativnih stranaka, međunarodnih kongresa , konvencija , poslovnih sastanaka, zabavnih , muzičkih, sportskih i drugih događaja. Metropolis Arena ima kapacitet da primi 5.000 posetilaca.