Opis

Najlepši i najveći beogradski park Kalemegdan , koji je takođe i najznačajniji kulturno- istorijski kompleks , u kojem Beogradske tvrđave stoje visoko iznad ušća Save u Dunav . Nekada je  Kalemegdanska tvrđava služila kao glavno vojno uporište Beograda ,Plato je mesto iz koga je neprijatelj osmatrao i gde su vršene pripreme za borbu. Na nakim mestima Kalemegdanske tvrđave možete videti različite stilove na zidovima, zato jer oni potiču iz različitih istorijskih perioda.

Donji grad zauzima nagib ka od vrha ka reci. Između najnižeg dela i Dunava nalazi se  Kula Nebojša, koja je bila pretvorena u muzej grčkog revolucionara  Rige Feraios. Pravoslavne crkve Ružica i Sveta Petka se takođe nalaze u ovoj oblasti.