Na www.eventim.rs pružamo Vam mogućnost da ostavite svoj komentar o događaju ili mestu odigravanja na kojem ste bili. Imajte u vidu sledeće uslove učešća:

- Fan Report (izveštaj) mora da sadrži najmanje 100 karaktera.

- Fan Report (izveštaj) koji ne sadrži informaciju o događaju, biće odmah obrisan.

- Vaš Fan Report (izveštaj) ne može da sadrži e-mail adrese, brojeve telefona, adrese, linkove ka drugim sajtovima ili druge lične podatke.

- Vaš Fan Report (izveštaj) ne može da se odnosi na drugi Fan Report (izveštaj), pošto bi on mogao biti obrisan ili naknadno promenjen.

- Naravno Fan Report (izveštaj) ne sme da sadrži bilo koji sadržaj koji je irelevantan, namerno netačan, klevetnički, uvredljiv, pogrdan, nepristojan ili pornografski, ili koji na bilo koji način predstavlja kažnjivo delo, krši bilo koju vrstu trećeg lica, propagira politička, ideološka ili verska ubeđenja, ili koji predstavlja oglašavanja.

- CS Eventim d.o.o. zadržava pravo da ukloni sadržaj bez navođenja razloga.

- Autor potvrđuje da ima sva prava u pogledu sadržaja predviđene za objavljivanje, i daje CS Eventim d.o.o. neograničeno pravo da koristi sadržaj, bez ograničenja u pogledu vremena, mesta ili sadržaja, naročito u delu onlajn usluga CS Eventima d.o.o

- Autor je odgovoran za sadržaj koji pruža i oslobađa CS Eventim d.o.o. od bilo kojih potraživanja protiv CS Eventima d.o.o, podnesenih od strane trćih lica, zbog sadržaja koji pruža autor.

- CS Eventim d.o.o. neće prihvatiti nikakvu odgovornost za tačnost, kvalitet ili potpunost sadržaja objavlljenog od strane autora. Objavljeni Fan Report (izveštaj) i ocene, ne mogu se tumačiti kao mišljenje CS Eventim d.o.o