Opis

Jugoslovensko dramsko pozorište osnovano je 1947. godine kao reprezentativno pozorište nove Jugoslavije. Zbog takvog rada i koncentracije renomiranih i darovitih mladih umetnika, Jugoslovensko dramsko pozorište je postalo pozorište izuzetnog nivoa, koje se svojim rezultatima uzdiglo iznad ostalih pozorišta u zemlji. Duh, značaj i prestiž Jugoslovenskog dramskog pozorišta, poznati starijima, ali i na drugačiji način bliski publici koja je svoj ukus u teatru formirala od sredine osamdesetih naovamo.

Posle požara 1997 godine glavni je napor bio da se Jugoslovensko dramsko pozorište vrati na kulturnu mapu grada čije je istorijsko sećanje dugo i odista seže do antičkih vremena.

Klasika na nov način, domaća i strana, savremeni medjašnji komadi, a uvek i na prvom mestu domaći tekstovi – kad se dogode, smelost u otvorenosti formi predstava - to su stubovi na kojima, u skladu sa sopstvenom tradicijom, počiva visoka zgrada duha, stila i ukusa zvana Jugoslovensko dramsko pozorište.

Mapa
  • Jugoslovensko Dramsko Pozorište

    Kralja Milana 50
    11000 Beograd

    50%20Kralja%20Milana%2C%20Belgrade%2011000%2C%20Serbia