Odaberi ulaznice

Odaberite cenovnu kategoriju, a zatim i količinu ulaznica

VIP

Od 5.800,00 RSD

Cena

5.800,00 RSD

Ulaznica+Slušalice Cen

6.450,00 RSD

I Kategorija

Od 5.000,00 RSD

Cena

5.000,00 RSD

Ulaznica+Slušalice Cen

5.650,00 RSD

II Kategorija

Od 4.200,00 RSD

Cena

4.200,00 RSD

Ulaznica+Slušalice Cen

4.850,00 RSD

III Kategorija

Od 3.600,00 RSD

Cena

3.600,00 RSD

Ulaznica+Slušalice Cen

4.250,00 RSD

IV Kategorija

Od 3.000,00 RSD

Cena

3.000,00 RSD

Ulaznica+Slušalice Cen

3.650,00 RSD