Budite obavešteni o najnovijim događajima trenutno preko RSS. RSS je standard za obradu frekventno ažuriranog sadržaja sa sajta preko newsreader-a. Možete učitati potrebni newsreader sa sledećih sajtova:

Windows korisnik:
http://www.bradsoft.com/feeddemon/
http://www.feedreader.com/
http://www.newsgator.com/
http://www.newswatcher.com/

Windows i Mac Korisnik:
http://radio.userland.com/

Mi nudimo neki drugačiji Feed - samo izaberite odgovarajući i dobićete najnovije informacije!